36

Çocuklarda Epifizim Rolü

Doğumda, annede ve bebekte DMT sentezinin yüksek düzeyde senteze ile gerçekleştirilen bir trans ve mutluluk hali söz konusudur. Bu molekül düzeyine bağlı olarak anne hem doğum sancısına daha rahat katlanır, hem de bebek çok fazla uyur. Araştırmalar bebeğin dünyaya geldiğinde, beyin omurilik sıvısında çok fazla miktarda 5-MeO-DMT bulunduğunu göstermektedir. Bebeklik ve küçüklük döneminde beyin % 40 daha aktiftir. Buna bağlı olarak öğrenmeye ve diğer alemlerle iletişime de daha açıktır. Epifiz bezi, başlangıçta çocuklarda büyük iken, buluğ çağına girildiğinde oldukça küçülür. Dolayısıyla melatonin hormonu, çocuklarda oldukça yüksektir ve onların buluğ çağına girmelerini baskılar. Büyük ölçüde onların masumiyetine katkıda bulunur. Epifiz bezinin çocuklarda büyük ve aktif olması, bu bezden salgılanan melatonin, pinolin, DMT ve 5-MeO-DMT gibi insan zihnini manevi ve manevi alemlere açık hale getiren moleküllerin de, erginlere kıyasla onlarda daha fazla olduğunu gösterir. Belki de bu yüzden çocukların beyin-zihin sistemlerinin manevi ve metafiziki alemlere açıklık oranı, bu moleküllerin sentez miktarına bağlı olarak yüksek olmaktadır. Şayet bu sahiden böyle ise, o vakit çocukların, bir takım manevi varlıkları neden kolayca görebilirken, erişkinlerin cinleri ve manevileri her vakit görememelerinin ilmi hikmeti de anlaşılabilir. Zira zihin-beyin sistemini manevi ve manevi alemlere açık hale getiren moleküllerin sentezi, çocuklarda oldukça yüksek iken, bu normal koşullarda erişkinlerinde oldukça düşüktür. İnsanlar buluğ çağına girdiklerinde ve damarlarında şehvet dolaşmaya başladığında, epifiz bezi faaliyetini yavaşlatmaya ve küçülmeye başlar. Diğer alemlerle olan iletişim açıklığı oldukça azalır. Zati son zamanlarda alınan eğitim, yenen gıdalar ve hayat tarzı da, insanın manevi hayatını köreltici işlev görmektedir.

32 okunma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir